Vídeos

70 votos

Le courage du petit Maskelyne – El coratge del petit Maskelyne

Lupe Capell Gasol
  • Premio imaginación al poder

Aquesta és l’aventura més fantàstica del petit Maskelyne, el cérvol volador, i la seva amiga Jeanne. Homenatge a l’obra de Géorge Méliès realitzat per al concurs ‘Participa Méliès’ del CaixaForum de Barcelona.

Duración: 03:02
Compartir

    La Fundación Bancaria “la Caixa” tratará mis datos personales con el fin de gestionar y tramitar la solicitud, servicio, consulta o compra que realizo; enviarme información –incluso por medios electrónicos- sobre actividades similares; cumplir con sus obligaciones legales; y, si así lo deseo, enviarme comunicaciones -incluso electrónicas- sobre otras actividades de la entidad y que pueden estar ajustadas a mi perfil. En el documento “Tratamiento de datos personales” se me indica cómo puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición.

    Volver arriba