Vídeos

1 votos

La disfressa equivocada

Ismael Cabezudo Fors

Aquest és un curtmetratge creat pel concurs ‘Participa Méliès’ en que era primordial la incorporació d’efectes inspirats en els que va fer servir el pioner Georges Méliès en les seves obres.
– Einar Iniesta – Júlia Ventura

Duración: 01:27
Compartir

    La Fundación Bancaria “la Caixa” tratará mis datos personales con el fin de gestionar y tramitar la solicitud, servicio, consulta o compra que realizo; enviarme información –incluso por medios electrónicos- sobre actividades similares; cumplir con sus obligaciones legales; y, si así lo deseo, enviarme comunicaciones -incluso electrónicas- sobre otras actividades de la entidad y que pueden estar ajustadas a mi perfil. En el documento “Tratamiento de datos personales” se me indica cómo puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición.

    Volver arriba