Vídeos

8 votos

Els jugadors de cartes

Mercè Franco

Representació còmica mitjançant el trucatge de substitució de Méliès de l’obra ‘Els jugadors de cartes’ de Paul Cézanne.
Produít i dirigit per: Olaia Casanova i Jessica Jiménez Actors: Nil Casanova i Iván Jiménez

Duración: 03:01
Compartir

    La Fundación Bancaria “la Caixa” tratará mis datos personales con el fin de gestionar y tramitar la solicitud, servicio, consulta o compra que realizo; enviarme información –incluso por medios electrónicos- sobre actividades similares; cumplir con sus obligaciones legales; y, si así lo deseo, enviarme comunicaciones -incluso electrónicas- sobre otras actividades de la entidad y que pueden estar ajustadas a mi perfil. En el documento “Tratamiento de datos personales” se me indica cómo puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición.

    Volver arriba