Vídeos

1 vots

Waste – Volumen 2 –

Un grupo organizado y formado por actores y actrices sin trabajo se ayudan entre ellos para conseguir ingresos…la manera es la de menos.
Tras ellos se encuentra un cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos.

Durada: 04:59
Compartir

    La Fundació Bancària ”la Caixa” tractarà les meves dades personals amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud, el servei o la compra que realitzo; enviar-me informació (fins i tot per mitjans electrònics) sobre activitats similars; complir les obligacions legals, i, si així ho desitjo, enviar-me comunicacions (fins i tot electròniques) sobre altres activitats de l’entitat i que es poden ajustar al meu perfil. Al document "Tractament de dades personals" se m’indica com puc exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició.

    Tornar a dalt