Vídeos

5 vots

Through

Sula Veronica

La mujer como sujeto teórico, como individuo, debería ser un ser autónomo, con necesidades, experiencias públicas y privadas que poder desarrollar de forma independiente. La mujer como sujeto físico, como individuo concreto, es un ser condicionado por la educación, la cultura, la sociedad en la que desarrolla sus vivencias.

Durada: 01:01
Compartir

    La Fundació Bancària ”la Caixa” tractarà les meves dades personals amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud, el servei o la compra que realitzo; enviar-me informació (fins i tot per mitjans electrònics) sobre activitats similars; complir les obligacions legals, i, si així ho desitjo, enviar-me comunicacions (fins i tot electròniques) sobre altres activitats de l’entitat i que es poden ajustar al meu perfil. Al document "Tractament de dades personals" se m’indica com puc exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició.

    [videoid]

    Tornar a dalt