Vídeos

0 vots

creo que me he perdido

Elena Herranz Benito

Una madre (soltera) de dos hijas pasa por un mal momento económico y no encuentra trabajo. Un día mientras pasean por la calle las 3 una de sus hijas se desmaya. Tiene un sueño en el que aparece una maga. Cuando despierta, el timbre suena. Ve que su hermana la está cuidando. Cuando se acercan a ver la visita, descubre que era la maga, su vecina.

Durada: 03:09
Compartir

    La Fundació Bancària ”la Caixa” tractarà les meves dades personals amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud, el servei o la compra que realitzo; enviar-me informació (fins i tot per mitjans electrònics) sobre activitats similars; complir les obligacions legals, i, si així ho desitjo, enviar-me comunicacions (fins i tot electròniques) sobre altres activitats de l’entitat i que es poden ajustar al meu perfil. Al document "Tractament de dades personals" se m’indica com puc exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició.

    Tornar a dalt